ONZ Global Compact

W 2016 r. przystąpiliśmy do ONZ-towskiej inicjatywy Global Compact. Głównym zadaniem organizacji, powołanej w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana, jest propagowanie zasad związanych m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych, wspieraniem ochrony środowiska czy przeciwdziałaniem korupcji. Rokrocznie przygotowujemy też raport nt. realizacji 10 zasad Global Compact związanych z powyższymi obszarami.

Pobierz raport ONZ Global Compact (PDF)

Przewiń w dół