Nasze działanie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Przekształcamy nasz świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” zawierająca 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju to plan działania, który został przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie ONZ na Zgromadzeniu Ogólnym w 2015 r. w Nowym Jorku. Stanowią one podstawę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju świata, uwzględniającą aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

Nasza firma podejmuje działania w ramach realizacji celów takich jak m.in.:

  • Cel nr 5 – Równość Płci
  • Cel nr 6 – Czysta Woda i Warunki Sanitarne
  • Cel nr 7 – Czysta i Dostępna Energia
  • Cel nr 9 – Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura
  • Cel nr 12 – Odpowiedzialna Produkcja i Konsumpcja
  • Cel nr 13 – Działania w Dziedzinie Klimatu
  • Cel nr 15 – Życie na Lądzie

 

Więcej informacji: http://www.un.org.pl/

Przewiń w dół