Proces produkcji / recykling

W 2020 roku przystąpiliśmy do programu RafCycle, działamy więc w obiegu zamkniętym, w którym podkłady spod etykiet przekształcane są w kluczowe dla gospodarki zasoby a zbędne elementy opakowań są oczyszczane i przetwarzane powtórnie na pulpę, z której następnie wytwarzany jest papier. Jesteśmy świadomym producentem biorącym odpowiedzialność za odpady opakowaniowe, które są generowane po zużyciu produktów kosmetycznych. Dbamy o ich prawidłowe zagospodarowanie oraz staramy się ograniczać ilość opakowań, które wprowadzamy na rynek. Nasze produkty projektujemy w duchu ekoprojektowania, przez co rozumiemy np. działania polegające na zmniejszaniu gramatury opakowań, jak również świadomy dobór materiałów do ich produkcji, w taki sposób aby zwiększyć możliwość recyklingu, dlatego już teraz, realizujemy poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które Unia Europejska zamierza osiągnąć w 2030 roku.

Przewiń w dół