Proces produkcji / recykling

W 2020 roku przystąpiliśmy do programu RafCycle, dzięki któremu jesteśmy częścią gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym odpady przekształcane są w kluczowe dla gospodarki zasoby. Podkład laminowany stanowiący odpad etykietowy przekazujemy do firmy Raflatac, w której jest oczyszczony z silikonu i wykorzystany do produkcji nowych materiałów etykietowych lub innych produktów papierowych. W 2021 roku przekazaliśmy 5,6 tony podkładu etykietowego w ramach programu RafCycle. W 2022 przekazaliśmy ponad 8 ton.

Jesteśmy świadomym producentem biorącym odpowiedzialność za odpady opakowaniowe, które są generowane po zużyciu produktów kosmetycznych. Dbamy o ich prawidłowe zagospodarowanie oraz staramy się ograniczać ilość opakowań, które wprowadzamy na rynek. Już teraz, realizujemy na rynku polskim poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które Unia Europejska zamierza osiągnąć w 2030 roku.

Przewiń w dół