Proces produkcji / woda

Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi jest jednym z 17 celów zrównoważonego rozwoju. Od 2019 roku prowadzimy w części produkcyjnej działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody. Aby w systemowy sposób kontrolować jej oszczędzanie, poprawiliśmy efektywność procesu jej uzdatniania. Zbieramy też wodę deszczową i wykorzystujemy ją do podlewania terenów zielonych. Ponadto już od ponad 10 lat prowadzimy proces oczyszczania ścieków przemysłowych przed wprowadzeniem ich do kanalizacji miejskiej. Prowadzimy ciągłe prace nad poprawą skuteczności oczyszczania ścieków stosując nowe odczynniki i nowe technologie

Przewiń w dół