Proces produkcji / działamy energooszczędne

Produkujemy kosmetyki, wykorzystując energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych (zielona energia). Aby kontrolować zużycie energii i sukcesywnie je zmniejszać, opracowaliśmy i monitorujemy bilans energetyczny przedsiębiorstwa. Zmniejszyliśmy zużycie energii na wytworzenie i utrzymanie instalacji sprężonego powietrza, przeprowadziliśmy kolejny etap wymiany oświetlenia w zakładzie i biurach na energooszczędne. Przeprowadziliśmy modernizację systemu ogrzewania Magazynu Wyrobów Gotowych poprzez zainstalowanie agregatów z funkcją pompy ciepła, wspomaganych elektrycznie.

Przewiń w dół