Proces produkcji / działamy energooszczędne

Produkujemy kosmetyki, wykorzystując energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych (zielona energia). Aby kontrolować zużycie energii i sukcesywnie je zmniejszać, opracowaliśmy i monitorujemy bilans energetyczny przedsiębiorstwa oraz m.in. wymieniliśmy oświetlenie zewnętrzne budynków i na parkingach na energooszczędne. Zmniejszyliśmy także zużycie energii na wytworzenie i utrzymanie instalacji sprężonego powietrza. W tym roku planujemy m.in. optymalizację pracy central wentylacyjnych, opomiarowanie kluczowych odbiorników energii elektrycznej oraz optymalizację pracy kluczowych energochłonnych odbiorników w przedsiębiorstwie.

Przewiń w dół