Nagrody

Za nasze działania na rzecz środowiska i otoczenia zdobyliśmy tytuł SUSTAINABLE BRAND w konkursie Fashion Magazine Beauty Awards i zostaliśmy uznani firmą najbardziej odpowiedzialną społecznie, działającą w sposób zrównoważony. Motywuje nas to do dalszej pracy na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w całej Grupie Dr Irena Eris.

Z okazji Światowego Dnia ONZ zostaliśmy docenieni przez UN Global Compact Network Poland (polskie biuro Inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych), jako członek inicjatywy „Równe szanse w Biznesie – Target Gender Equality” za wyznaczanie ambitnych celów korporacyjnych promujących przywództwo kobiet i równość płci w biznesie.

Do inicjatywy Global Compact przystąpiliśmy w 2016 r. Projekt został powołany do życia przez ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana, a jego zadaniem jest propagowanie zasad w zakresie m.in. praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Od 2016 r. corocznie raportujemy nasze działania mające na celu poprawę integracji zasad Global Compact z naszą strategią biznesową, kulturą i codziennymi aktywnościami.

Przewiń w dół